Beckhoff EL3102 | EtherCAT Terminal, 2-channel analog input, voltage, ±10 V, 16 bit, differential
Bộ kết nối EL3102 là bộ kết nối đầu vào analog có thể xử lý các tín hiệu trong khoảng từ -10 đến +10 V. Điện áp được số hóa với độ phân giải 16 bit và được truyền đi, cách ly điện, đến thiết bị tự động hóa cấp cao hơn. Các kênh đầu vào của Terminal EtherCAT có đầu vào đối xứng và có cùng một tiềm năng mát, nội bộ. Trạng thái tín hiệu của Terminal EtherCAT được chỉ báo bằng đèn LED phát sáng.