Beckhoff EL3062 | Đầu vào analog 2 kênh EtherCAT, điện áp, 0…10 V, 12 bit, single-ended


Đầu vào analog EL3062 xử lý tín hiệu trong khoảng từ 0 đến 10 V. Điện áp được số hóa với độ phân giải 12 bit và được truyền, cách điện điện, đến thiết bị tự động hóa cấp cao hơn. Các kênh đầu vào của EtherCAT Terminal có tiềm năng mát tham chiếu như tiềm năng mát chung. Trạng thái tín hiệu của EtherCAT Terminal được chỉ báo bằng đèn LED phát sáng.