Beckhoff EL2084 | EtherCAT Terminal, 4-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, ground switching EL2084 | EtherCAT Terminal, 4 kênh đầu ra kỹ thuật số, 24 V DC, 0.5 A, chuyển đổi mát đất


Terminal đầu ra kỹ thuật số EL2084 kết nối tín hiệu điều khiển nhị phân 24 V DC từ thiết bị tự động hóa tới các bộ kích hoạt ở mức quá trình với cách ly điện. Terminal EtherCAT này bao gồm bốn kênh, trạng thái tín hiệu của chúng được chỉ báo bằng đèn LED.


Tính năng đặc biệt:

  • Chuyển đổi mát đất
  • Kết nối với các loại tải khác nhau (tải trở, tải từ, tải đèn)
  • Dòng ra tối đa 0.5 A cho mỗi kênh
  • Các đầu ra chống quá tải và ngắn mạch, bảo vệ ngược cực