Beckhoff BC9000 | Bộ điều khiển Bus Terminal Ethernet TCP/IPBộ điều khiển Bus Terminal BC9000 là một Bus Coupler tích hợp chức năng PLC và có giao diện trường bus cho Ethernet. Đây là một slave thông minh có thể được sử dụng như một thông minh phi trung tâm trong hệ thống Ethernet. Một đơn vị bao gồm Bộ điều khiển Bus Terminal, bất kỳ số lượng terminal nào từ 1 đến 64 và một terminal kết thúc bus.


Bộ điều khiển Bus Terminal được lập trình bằng hệ thống lập trình TwinCAT 2 theo tiêu chuẩn IEC 61131-3. Giao diện cấu hình/lập trình của BC9000 được sử dụng để tải chương trình PLC. Nếu sử dụng phần mềm PLC TwinCAT, chương trình PLC cũng có thể được tải qua Ethernet.


Trong cài đặt mặc định, các đầu vào và đầu ra của các Bus Terminal kết nối được gán cho bộ điều khiển. Mỗi Bus Terminal có thể được cấu hình sao cho nó trao đổi dữ liệu trực tiếp qua trường bus với thiết bị tự động hóa cấp cao hơn.


Bộ điều khiển cho xử lý tín hiệu phân tán

Bộ điều khiển Bus Terminal BC9000 và BC9050 hỗ trợ hoạt động của tất cả các loại Bus Terminal. Đối với người dùng, các đầu vào và đầu ra không được xử lý khác so với các dòng kết nối khác. Thông tin được cung cấp để sử dụng dưới dạng một mảng byte trong hình ảnh quy trình của thiết bị tự động hóa.


Các Bus Terminal analog và đa chức năng có thể được điều chỉnh cho mỗi ứng dụng cụ thể bằng bộ cấu hình KS2000. Tùy thuộc vào loại, các thanh ghi của Bus Terminal analog chứa phạm vi nhiệt độ, giá trị tăng và đặc tính tuyến tính hóa. Với KS2000, các tham số cần thiết có thể được thiết lập trên máy tính. Các Bus Terminal lưu trữ cài đặt một cách vĩnh viễn và an toàn.


Việc cho phép bộ điều khiển (PLC, IPC) thực hiện cấu hình của các Bus Terminal là một tùy chọn tiếp theo. PLC hoặc IPC sử dụng các khối chức năng (FB) để chịu trách nhiệm về cấu hình tất cả các thiết bị ngoại vi trong giai đoạn khởi động. Bộ điều khiển có thể, khi cần thiết, tải lên dữ liệu cấu hình không trung tâm được tạo ra để quản lý và lưu trữ chúng theo cách tập trung. Điều này có nghĩa là không cần phải thực hiện lại quy trình cài đặt nếu một Bus Terminal được thay thế. Bộ điều khiển thực hiện cài đặt mong muốn tự động sau khi bật nguồn.