FLOWDRIVE™ FDU INSTRUCTION MANUAL | Hướng dẫn biến tần EmotronHướng dẫn này áp dụng cho các biến tần:
  • FDU40-003 tới FDU40-1k1
  • FDU50-018 tới FDU50-1k1
  • FDU69-120 tới FDU69-1k1

- Đấu nối nguồn vào, ra động cơ và các tín hiệu điều khiển cho biến tần Emotron theo sơ đồ đấu nối bên dưới- Hướng dẫn vào Menu cài đặt và cách sử dụng cho biến tần Emotron dòng FDU, các dòng khác tương tự.

- Bảng thông số cài đặt của biến tần FDU (Parameter list)


Tìm hiểu thêm:

- Biến tần hãng Emotron dòng FDU

Video cài đặt biến tần emotron thực tế: