Beckhoff EP2338-0001 | EtherCAT Box, 8-channel digital combi, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M8
Giới thiệu về Beckhoff EP2338-0001 | EtherCAT Box, 8 kênh kết hợp số, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M8

EtherCAT Box EP2338-0001 có tám kênh kỹ thuật số mà mỗi kênh có thể được sử dụng như đầu vào hoặc đầu ra. Không cần phải cấu hình xem một kênh (chân 4 của M8) có được sử dụng như đầu vào hay đầu ra; mạch đầu vào được kết nối cố định nội bộ với trình điều khiển đầu ra, để đầu ra được hiển thị tự động trong bức ảnh quá trình đầu vào.

Các đầu vào có bộ lọc 10 µs. Các đầu ra có khả năng xử lý dòng tải lên đến 0.5 A và được bảo vệ chống ngắn mạch và ngược cực. Tổng dòng của tất cả các đầu ra bị giới hạn đến 4 A.

Các cảm biến được kết nối được cấp điện bởi một mô-đun trình điều khiển chống ngắn mạch nội bộ với tổng cộng 0.5 A cho tất cả các cảm biến. Các đầu vào và đầu ra được cấp nguồn qua UP. Trạng thái tín hiệu được chỉ dẫn bằng đèn LED. Các tín hiệu được kết nối qua đầu nối M8.