Hướng dẫn sử dụng dòng Coupler mạng EtherCAT BeckhoffHướng dẫn này áp dụng cho các Mô-đun EtherCAT của Beckhoff như:
  • EK1100
  • EK1100-0008
  • EK1101
  • EK1101-0008
  • EK1101-0010
  • EK1101-0080
  • EK1300 EK1501
  • EK1501-0010
  • EK1541

1. Lắp đặt và đấu nối điện
- Kết nối nguồn cấp cho các module EtherCAT (Ví dụ EK1100 và EK1100-0008 như hình bên dưới)
2. Kết nối mạng truyền thông EtherCAT
- Tương tự như các mạng truyền thông công nghiệp khác, mạng EtherCAT sẽ bao gồm ít nhất 1 Master quản lý 1 hoặc nhiều Slave bên dưới.

- Mạng EtherCAT minh họa bao gồm EK1101-0010, EK1121-0010, CU1123-0010, ... cho các kết nối lên tới 300 mét.

- Mạng kết nối dưới 100m bao gồm EK1100, EK1121-0010, ...


3. Khai báo và cấu hình trong phần mềm
3.1 Sử dụng phần mềm Beckhoff TWinCAT
- Khai báo  coupler EtherCAT và các mô-đun i/O theo cấu hình thực tế (Hình minh họa bao gồm EK1100, EL2008, EL6740-0010)3.2 Sử dụng phần mềm của hãng khác (Ví dụ: Omron Sysmac Studio)
Ngoài phần mềm TWinCAT, các coupler EtherCAT của Beckhoff cũng có thể cho phép tích hợp vào các hãng khác (cần cài đặt thêm thư viện EDS)

- Ví dụ Sysmac Studio, hình ảnh minh họa là EK1100 và các mô-đun EL1809, EL2889 kết nối với PLC Omron NX


4. Chạy thử và kiểm tra
- Video chạy thử Beckhoff EK1100 với PLC Omron NX1P2