Beckhoff CX5130-0115 | Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 3 runtime (XAR)



CX5130 | Máy tính nhúng với bộ xử lý Intel Atom®

CX5130 là một máy tính nhúng với bộ xử lý Intel Atom® đa nhân hoạt động tại 1,75 GHz. Điều này cho phép công nghệ đa nhân thực sự được thực hiện trong phân khúc máy tính nhúng. Các giao diện phần cứng trong loạt sản phẩm này được thiết kế và triển khai giống như loạt sản phẩm CX5000 hiện có. Hai giao diện Ethernet độc lập có khả năng Gigabit cùng với bốn cổng USB 2.0 và một giao diện DVI-I có sẵn. Một loạt các tùy chọn kết nối và chức năng cổng làm cầu nối được tạo ra bởi một giao diện tùy chọn, có thể được trang bị trước tại nhà máy, cũng như cấp độ I/O, có thể bao gồm các klem E-bus hoặc K-bus tùy chọn.

CX5130 được đặc trưng bởi tiêu thụ điện năng thấp và thiết kế không có quạt.

Tùy thuộc vào môi trường runtime TwinCAT được cài đặt, CX5130 có thể được sử dụng để triển khai các dự án điều khiển PLC hoặc PLC / điều khiển chuyển động với hoặc không có hình ảnh trực quan. Việc thực thi các ứng dụng điều khiển chuyển động với các chuyển động trục nội suy cũng là khả năng của nó.

Giống như CX5000, loạt sản phẩm CX5100 có thiết kế nhỏ gọn; một thiết bị có tính linh hoạt với các mô-đun mở rộng như trong loạt sản phẩm CX2000 không có sẵn.
Mã đặt hàng:
 • CX5130-0100 no operating system, no TwinCAT
 • CX5130-0110 Windows Embedded Compact 7, no TwinCAT
 • CX5130-0111 Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 PLC runtime
 • CX5130-0112 Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 NC PTP runtime
 • CX5130-0113 Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 NC I runtime
 • CX5130-0115 Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 3 runtime (XAR)
 • CX5130-0120 Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, no TwinCAT
 • CX5130-0121 Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 PLC runtime
 • CX5130-0122 Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 NC PTP runtime
 • CX5130-0123 Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 NC I runtime
 • CX5130-0125 Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)
 • CX5130-0130 Windows Embedded Standard 7 P 64 bit, no TwinCAT
 • CX5130-0135 Windows Embedded Standard 7 P 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)
 • CX5130-0140 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32 bit, no TwinCAT
 • CX5130-0141 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32 bit, TwinCAT 2 PLC runtime
 • CX5130-0142 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32 bit, TwinCAT 2 NC PTP runtime
 • CX5130-0143 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32 bit, TwinCAT 2 NC I runtime
 • CX5130-0150 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bit, no TwinCAT
 • CX5130-0155 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)
 • CX5130-0160 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, no TwinCAT
 • CX5130-0161 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, TwinCAT 2 PLC runtime
 • CX5130-0162 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, TwinCAT 2 NC PTP runtime
 • CX5130-0163 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, TwinCAT 2 NC I runtime
 • CX5130-0170 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 bit, no TwinCAT
 • CX5130-0175 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)
 • CX5130-0185 TwinCAT/BSD, TwinCAT 3 runtime (XAR)

Các module tùy chọn cho CX5130:
 • CX5130-N010 DVI-D interface, additional DVI-D port for clone or extended display mode.
 • Is not supported by Windows Embedded Compact 7 or TwinCAT/BSD.
 • CX5130-N011 DisplayPort interface, additional DisplayPort for clone or extended display mode.
 • Is not supported by Windows Embedded Compact 7 or TwinCAT/BSD.
 • CX5130-N020 audio interface, 3 x 3.5 mm jack sockets, Line In, Mic In, Line Out or 5.1 Surround
 • CX5130-N030 RS232 interface, D-sub plug, 9-pin (RXD, TXD, RTS, CTS)
 • CX5130-N031 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, without echo, termination on
 • CX5130-N031-0001 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, with echo, termination on
 • CX5130-N031-0002 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, without echo, termination off
 • CX5130-N031-0003 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, with echo, termination off
 • CX5130-N031-0004 RS422 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as full duplex end point, termination on
 • CX5130-M112 2 x EtherCAT master interface
 • CX5130-B110 EtherCAT slave interface, EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45)
 • CX5130-M310 PROFIBUS master interface, D-sub socket, 9-pin
 • CX5130-B310 PROFIBUS slave interface, D-sub socket, 9-pin
 • CX5130-M510 CANopen master interface, D-sub plug, 9-pin
 • CX5130-B510 CANopen slave interface, D-sub plug, 9-pin
 • CX5130-M930 PROFINET RT, controller interface, Ethernet (2 x RJ45 switch)
 • CX5130-B930 PROFINET RT, device interface, Ethernet (2 x RJ45 switched)
 • CX5130-B950 EtherNet/IP adapter interface, Ethernet (2 x RJ45 switched)

Phụ kiện khác:
 • CX1900-0101 DVI-to-VGA passive adaptor for connecting a standard desktop VGA monitor to the CX system (singles out the VGA signals of the DVI-I interface).
 • CX1900-0102 Spare battery suitable for CX10x0, CX81x0, CX50x0, CX51x0, CX52x0, CX90x0, CX20xx
 • – lithium button cell type CR2032, 3V/225 mAh
 • – follow polarity when installing
 • CX1900-0122 512 MB microSD card
 • CX1900-0124 1 GB microSD card
 • CX1900-0126 2 GB microSD card
 • CX1900-0128 4 GB microSD card
 • CX1900-0130 8 GB microSD card
 • CX2900-0026 20 GB CFast card, 3D flash, extended temperature range (only for Windows CE or TwinCAT/BSD operating systems)
 • CX2900-0038 40 GB CFast card, 3D flash, extended temperature range
 • CX2900-0040 80 GB CFast card, 3D flash, extended temperature range
 • CX2900-0042 160 GB CFast card, 3D flash, extended temperature range