CP39xx-0000 | Multi-touch Control Panel with DVI/USB Extended interface


Sự cân bằng giữa công nghệ PC mới nhất và sự có sẵn lâu dài của các thành phần điều khiển
Công nghệ Bảng Điều Khiển hiện đại không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn công nghệ cảm ứng, mà nó tạo nền tảng cho hoạt động của máy móc hoặc nhà máy. Việc truyền tải hình ảnh và tín hiệu cảm ứng, kết hợp với nguồn cung cấp điện hoặc các tín hiệu số khác, phải hoạt động hoàn hảo và liên tục, cả về mặt cơ khí và điện, và trên khoảng cách xa trong môi trường công nghiệp. Để đảm bảo điều này một cách đáng tin cậy, Beckhoff lắp đặt các linh kiện điện tử của Bảng Điều Khiển mà họ tự phát triển và sản xuất tại địa điểm sản xuất ở Verl.

Mã đặt hàng
CP39xx-0000 Multi-touch Control Panel with DVI/USB Extended interface
CP3907-0000 7-inch display 800 x 480, Display only, multi-finger touch screen with DVI/USB Extended
CP3912-0000 12-inch display 800 x 600, Display only, multi-finger touch screen with DVI/USB Extended
CP3913-0000 12.1-inch display 1280 x 800, Display only, multi-finger touch screen with DVI/USB Extended
CP3915-0000 15-inch display 1024 x 768, Display only, multi-finger touch screen with DVI/USB Extended
CP3916-0000 15.6-inch display 1366 x 768, Display only, multi-finger touch screen with DVI/USB Extended
CP3918-0000 18.5-inch display 1366 x 768, Display only, multi-finger touch screen with DVI/USB Extended
CP3919-0000 19-inch display 1280 x 1024, Display only, multi-finger touch screen with DVI/USB Extended
CP3921-0000 21.5-inch display 1920 x 1080, Display only, multi-finger touch screen with DVI/USB Extended
CP3924-0000 24-inch display 1920 x 1080, Display only, multi-finger touch screen with DVI/USB Extended