B&R CompactFlash cards


Thẻ CompactFlash là phương tiện lưu trữ dễ dàng thay thế. Do độ bền của chúng chống lại các yếu tố môi trường (nhiệt độ, va đập, rung động, vv), thẻ CompactFlash là lựa chọn lý tưởng cho việc sử dụng như một phương tiện lưu trữ trong môi trường công nghiệp.


Thẻ CompactFlash được sử dụng trong tự động hóa công nghiệp phải cực kỳ đáng tin cậy. Để đạt được điều này, các điểm sau rất quan trọng:

  • Công nghệ flash được sử dụng
  • Một thuật toán hiệu quả để tối đa hóa tuổi thọ dịch vụ
  • Cơ chế tốt để phát hiện và sửa lỗi trong bộ nhớ flash

Hiện nay, thẻ CompactFlash có sẵn với các khối flash MLC (đa cấp) và SLC (đơn cấp).

Bộ nhớ flash SLC có tuổi thọ dịch vụ đảm bảo cao hơn 10 lần so với bộ nhớ flash MLC, điều này có nghĩa là chỉ có thẻ CompactFlash với khối flash SLC được sử dụng cho các ứng dụng công nghiệp.


Mã đặt hàng thẻ nhớ CF thương hiệu B&R

Material Number         Description

0CFCRD.016GE.02 CompactFlash 16 GB extended temp.

0CFCRD.0512E.02 CompactFlash 512 MB extended temp.

0CFCRD.1024E.02 CompactFlash 1024 MB extended temp.

0CFCRD.2048E.02 CompactFlash 2048 MB extended temp.

0CFCRD.4096E.02 CompactFlash 4096 MB extended temp.

0CFCRD.8192E.02 CompactFlash 8 GB extended temp.

5CFCRD.2048-06         CompactFlash 2 GB B&R (SLC)


Xem thêm: