Hướng dẫn kết nối PLC Siemens S7-1200 với HMI Delta qua cổng RS485/ RS422


PLC Siemens S7-1200 có thể kết nối dễ dàng với các HMI có cổng Ethernet. Tuy nhiên, nếu HMI của bạn không có cổng Ethernet thì có thể kết nối với PLC Siemens S7-1200 hay không ?

Câu trả lời sẽ là có. Nếu HMI có sẵn cổng RS485/ RS422 hỗ trợ tiêu chuẩn truyền thông Modbus.

Hướng dẫn thực hiện kết nối Modbus RTU cho PLC và HMI

Lưu ý: Hình ảnh và video minh họa được thực hiện với PLC Siemens S-1200 và HMI Delta DOP-100, các dòng PLC và HMI khác thực hiện tương tự.

- Kết nối PLC và HMI qua cổng RS422 hoặc RS485 theo sơ đồ của thiết bị

- Địa chỉ thanh ghi của PLC chuẩn Modbus

- Trong phần mềm lập trình HMI Delta DOP-Soft khai bảo cổng COM dùng đề kết nối với PLC


- Trong phần mềm lập trình PLC, TIA Portal khai báo cac hàm truyền thông ModbusChạy thử, kiểm tra kết nối giữa PLC và HMI theo chuẩn Modbus:


Xem thêm: