Modbus là một giao thức truyền thông được sử dụng để truyền tải thông tin giữa các thiết bị điện tử, thường được sử dụng trên các đường truyền truyền thông nối tiếp. Ban đầu nó được phát triển vào năm 1979 bởi Modicon (hiện nay là Schneider Electric) để sử dụng với các bộ điều khiển logic có thể lập trình (PLC).Modbus đã trở thành tiêu chuẩn thực tế trong ngành và được sử dụng rộng rãi cho việc truyền thông giữa nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm PLC, cảm biến và các thiết bị điều khiển công nghiệp khác. Đó là một giao thức mở, có nghĩa là nó không thuộc về bất kỳ công ty hoặc tổ chức cụ thể nào và có thể được triển khai bởi bất kỳ ai.


Modbus thường được triển khai dưới dạng giao thức master/slave, với một thiết bị master duy nhất truyền thông với một hoặc nhiều thiết bị slave. Master khởi tạo các giao dịch bằng cách gửi yêu cầu đến các slave, sau đó slave sẽ phản hồi với dữ liệu của mình. Giao thức hỗ trợ nhiều loại dữ liệu, bao gồm số nguyên, số thực và chuỗi.


Modbus có một số biến thể, bao gồm Modbus RTU (sử dụng mã hóa nhị phân và thường được sử dụng trên các đường truyền truyền thông nối tiếp), Modbus ASCII (sử dụng mã hóa ASCII và cũng được sử dụng trên các đường truyền nối tiếp) và Modbus TCP (sử dụng giao thức TCP/IP và được sử dụng trên các mạng Ethernet).


Modbus là một giao thức đơn giản và mạnh mẽ đã được đông đảo người dùng trong ngành công nghiệp ưa chuộng do tính đơn giản và dễ triển khai của nó.