Beckhoff KL5001 | Bộ kết nối Bus


KL5001 | Bộ kết nối Bus, giao diện bộ giải mã 1 kênh, SSI

Bộ kết nối Bus KL5001 là một bộ giải mã SSI master và cho phép kết nối trực tiếp với bộ giải mã tuyệt đối có giao diện SSI (giao diện tuần tự đồng bộ). Cả bộ giải mã vòng xoay đơn và nhiều vòng xoay đều được hỗ trợ. Nguồn cấp 24 V của bộ giải mã có thể được cung cấp trực tiếp thông qua các điểm kết nối của bộ kết nối Bus. Bộ kết nối nguồn KL9505 có thể được sử dụng cho điện áp hoạt động bộ giải mã tùy chọn 5 V.

Các chế độ hoạt động khác nhau, tần số truyền và độ rộng bit có thể được thiết lập một cách cố định thông qua các thanh ghi điều khiển. Tham số hóa rộng rãi cho phép tối ưu hóa phù hợp với các loại bộ giải mã khác nhau.