Beckhoff KL3314 | Bộ kết nối Bus


KL3314 | Bộ kết nối Bus, đầu vào analog 4 kênh, nhiệt độ, cặp nhiệt điện, 16 bit

Bộ kết nối đầu vào analog KL3314 cho phép kết nối trực tiếp bốn cặp nhiệt điện. Mạch của Bộ kết nối Bus có thể vận hành các cảm biến nhiệt độ sử dụng kỹ thuật 2 dây của các cặp nhiệt điện. Đường thẳng hóa trên toàn dải nhiệt độ, có thể được lựa chọn tự do, được thực hiện với sự trợ giúp của một vi xử lý. Các LED lỗi chỉ ra dây bị đứt. Điều chỉnh cho mối nối lạnh được thực hiện thông qua việc đo nhiệt độ bên trong tại các kết nối. KL3314 cũng có thể được sử dụng để đo điện thế mV.