Beckhoff KL3311 | Bộ kết nối BusKL3311 | Bộ kết nối Bus, đầu vào analog 1 kênh, nhiệt độ, cặp nhiệt điện, 16 bit

Bộ kết nối đầu vào analog KL3311 cho phép kết nối trực tiếp các cặp nhiệt điện. Mạch của Bộ kết nối Bus có thể vận hành các cảm biến nhiệt độ sử dụng kỹ thuật 2 dây của các cặp nhiệt điện. Đường thẳng hóa trên toàn dải nhiệt độ được thực hiện với sự trợ giúp của một vi xử lý. Phạm vi nhiệt độ có thể được lựa chọn tự do. Các LED lỗi chỉ ra dây bị đứt. Điều chỉnh cho mối nối lạnh được thực hiện thông qua việc đo nhiệt độ bên trong tại các kết nối. KL3311 cũng có thể được sử dụng để đo điện thế mV.