Beckhoff KL3052 | Bus Terminal,


KL3052 | Bus Terminal, đầu vào tương tự 2 kênh, dòng điện, 4…20 mA, 12 bit, kết thúc đơn

Nhiệm vụ của đầu vào tương tự KL3052 là cung cấp điện cho bộ chuyển đổi đo nằm trong lĩnh vực và truyền tín hiệu đo tương tự với cách ly điện đến thiết bị tự động hóa. Điện áp cho các cảm biến được cung cấp đến klem thông qua các klem nguồn. Các klem nguồn có thể được cung cấp với điện áp hoạt động theo cách thông thường hoặc thông qua một klem cấp nguồn (KL9xxx) với cách ly điện. Các thiết bị điện tử đầu vào là độc lập với điện áp cung cấp của các klem nguồn. Điểm tham chiếu tiềm năng 0 V làm điểm tham chiếu cho các đầu vào. Các đèn LED hiển thị hoạt động cho thấy sự trao đổi dữ liệu với Bus Coupler. Các đèn LED lỗi cho biết điều kiện quá tải và dây bị đứt.