Beckhoff KL2531 | Bus Terminal


KL2531 | Bus Terminal, giao diện chuyển động 1 kênh, động cơ bước, 24 V DC, 1,5 A

Bus Terminal KL2531 được thiết kế để kết nối trực tiếp các động cơ bước nhỏ khác nhau. Các giai đoạn đầu ra PWM thanh mảnh cho hai cuộn động cơ được đặt trong Bus Terminal cùng với hai đầu vào cho công tắc giới hạn. KL2531 có thể được điều chỉnh cho động cơ và ứng dụng bằng cách thay đổi chỉ một vài thông số. 64 bước nhỏ đảm bảo hoạt động động cơ cực kỳ yên tĩnh và chính xác. Trong nhiều ứng dụng, giám sát tốc độ không có giá trị giúp hệ thống bộ giảm tốc hoặc công tắc giới hạn không cần thiết.