Beckhoff KL2408 | Bus Terminal


KL2408 | Bus Terminal, 8 kênh đầu ra kỹ thuật số, 24 V DC, 0,5 A, kết nối 1 dây

Bộ kết nối đầu ra kỹ thuật số KL2408 kết nối tín hiệu điều khiển nhị phân từ đơn vị tự động hóa vào các hoạt động ở cấp độ quá trình với cách ly điện. Nó được bảo vệ chống lại kết nối cực ngược và xử lý dòng tải với đầu ra được bảo vệ chống quá tải và rút ngắn mạch. Bus Terminal chứa tám kênh mà chỉ trạng thái tín hiệu của chúng bằng đèn LED phát sáng. Nó đặc biệt thích hợp để sử dụng tiết kiệm không gian trong tủ điều khiển. Công nghệ kết nối được tối ưu hóa cho các đầu vào đơn. Tất cả các thành phần phải sử dụng cùng điểm tham chiếu như KL2408. Các liên lạc điện nguồn được lặp lại. Các đầu ra được cung cấp bởi liên lạc nguồn 24 V.