Beckhoff KL2622 | Bus Terminal


KL2622 | Bus Terminal, đầu ra rơ le 2 kênh, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, không có tiếp xúc điện năng.

Đầu ra của KL2622 có hai rơle, mỗi rơle có một tiếp điểm duy nhất và có thể được sử dụng để chuyển đổi các thiết bị yêu cầu nguồn điện chính và hoạt động lên đến 230 V AC. Rơle cảm ứng của KL2622 không phải là cảm biến điện tiềm ẩn và không được kết nối với các cảm biến điện năng.