Beckhoff KL1104 | Bộ kết nối Bus


KL1104 | Bộ kết nối Bus, 4 kênh đầu vào kỹ thuật số, 24 V DC, 3 ms, kết nối 2-/3 dây

Bộ kết nối đầu vào kỹ thuật số KL1104 được sử dụng để thu thập tín hiệu điều khiển nhị phân 24 V DC từ mức quá trình và chuyển chúng, được cách ly điện, đến đơn vị tự động hóa ở mức cao hơn. Bộ kết nối Bus này bao gồm bốn kênh, cho phép xác định trạng thái tín hiệu bằng đèn LED.


Tính năng đặc biệt:

  • Đặc điểm kỹ thuật đầu vào loại 1/3
  • Bộ lọc đầu vào 3 ms để ngăn ngừa hiện tượng nảy nhảy do các công tắc cơ học.
  • Kết nối cấp nguồn cho cảm biến +24 V DC và 0 V DC.