Beckhoff KL1002 | Bộ kết nối Bus


KL1002 | Bộ kết nối Bus, 2 kênh đầu vào kỹ thuật số, 24 V DC, 3 ms

Bộ kết nối đầu vào kỹ thuật số KL1002 được sử dụng để thu thập tín hiệu điều khiển nhị phân 24 V DC từ mức quá trình và chuyển chúng, được cách ly điện, đến đơn vị tự động hóa ở mức cao hơn. Bộ kết nối Bus này bao gồm hai kênh, cho phép xác định trạng thái tín hiệu bằng đèn LED.


Tính năng đặc biệt:

  • Đặc điểm kỹ thuật đầu vào loại 1/3
  • Bộ lọc đầu vào 3 ms để ngăn ngừa hiện tượng nảy nhảy do các công tắc cơ học