Beckhoff EL3356-0010 | EtherCAT Terminal, 1-channel analog input, 24Bit


EL3356-0010 | Đầu vào analog 1 kênh cho phép kết nối trực tiếp của một resistor bridge hoặc load cell trong công nghệ kết nối 4 hoặc 6 dây. Tỷ lệ giữa điện áp cầu UD và điện áp cung cấp UREF được xác định đồng thời trong mạch đầu vào và giá trị tải cuối cùng được tính toán dưới dạng giá trị quá trình dựa trên các thiết lập trong terminal. Với tự hiệu chỉnh tự động (có thể tắt), bộ lọc động và hỗ trợ đồng hồ phân tán, terminal với chu kỳ đo lường 100 µs có thể được sử dụng để giám sát chính xác và nhanh chóng các cảm biến mô men xoắn hoặc rung.