Beckhoff EK1110 | Mở rộng EtherCATMở rộng EtherCAT EK1110 được đặt ở cuối đoạn kết nối của một EtherCAT Terminal hoặc một PC nhúng từ dòng CX và cung cấp tùy chọn mở rộng mạng EtherCAT dưới dạng topologi đường dẫn.

Tính năng đặc biệt:
  • Công nghệ kết nối: 1 x ổ cắm RJ45
  • Chiều dài kết nối: lên đến 100 m
  • Mở rộng mạng EtherCAT theo topologi đường dẫn
EK1110 có một ổ cắm RJ45 cho phép kết nối với cáp Ethernet có đầu cắm RJ45 và thiết lập kết nối đến một đoạn EtherCAT tiếp theo hoặc các thiết bị EtherCAT riêng lẻ. Các tín hiệu E-bus được chuyển đổi thành tín hiệu Ethernet 100BASE-TX trong một quá trình liên tục. Cung cấp điện cho các thiết bị điện tử EK1110 thông qua E-bus. Không yêu cầu cấu hình hoặc thông số hóa.

Xem thêm: