Beckhoff EK1100 | EtherCAT Coupler


EK1100 | EtherCAT Coupler

Bộ kết nối EtherCAT EK1100 là liên kết giữa giao thức EtherCAT ở mức fieldbus và các EtherCAT Terminal. Bộ kết nối chuyển đổi các thông điệp từ Ethernet 100BASE-TX sang đại diện tín hiệu E-bus. Một trạm bao gồm một bộ kết nối và bất kỳ số lượng EtherCAT Terminal nào sẽ được tự động phát hiện và hiển thị trong hình ảnh quá trình.


Tính năng đặc biệt:

  • Công nghệ kết nối: 2 x ổ cắm RJ45
  • Độ dài kết nối: lên đến 100 m
  • Số lượng EtherCAT Terminal tối đa trong hệ thống: lên đến 65.535

EK1100 có hai ổ cắm RJ45. Giao diện Ethernet phía trên được sử dụng để kết nối bộ kết nối với mạng; ổ cắm dưới được sử dụng để kết nối các thiết bị EtherCAT khác tùy chọn trong cùng đoạn. Ngoài ra, một mạch nối EtherCAT hoặc một phần mở rộng EtherCAT có thể được sử dụng để mở rộng hoặc thiết lập topologi dạng đường thẳng hoặc ngôi sao.


Cung cấp điện hệ thống và điện trường, mỗi nơi là 24 V DC, được cung cấp trực tiếp tại bộ kết nối. Các EtherCAT Terminal được đính kèm được cung cấp với dòng điện yêu cầu cho việc truyền thông từ điện áp hệ thống cung cấp. Bộ kết nối có thể cung cấp tối đa 5 V và 2 A. Nếu yêu cầu dòng điện cao hơn, các klem cấp điện như EL9410 phải được tích hợp. Cấp điện trường được chuyển tiếp đến các thành phần I/O cá nhân thông qua các liên hệ điện năng với tối đa 10 A.


Trong mạng EtherCAT, EK1100 có thể được lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào trong phần truyền tín hiệu Ethernet (100BASE-TX) - trừ trực tiếp tại công tắc. EK9000 và EK1000 là các bộ kết nối phù hợp để sử dụng tại công tắc.


Xem thêm: