Beckhoff BK5120 | CANopen Bus Coupler 


BK5120 | CANopen Bus Coupler là một module I/O của Beckhoff, được thiết kế để kết nối hệ thống bus CAN với các khối terminal điện tử, có thể được mở rộng theo kiểu modul. Một đơn vị bao gồm một Bus Coupler, bất kỳ số lượng tối đa 64 terminal và một terminal kết thúc. Với công nghệ mở rộng K-bus, BK5120 cho phép kết nối lên đến 255 Bus Terminals được phân tán không gian vào một Bus Coupler.


Bus Coupler hoạt động trên cơ sở giao thức CAN được định nghĩa trong tiêu chuẩn ISO 11898. Ngoài các dịch vụ mạng, CANopen còn xác định phân bổ dữ liệu cho các ứng dụng hệ thống tự động hóa và đã thiết lập mình như là một lớp ứng dụng CAN mở. Bus Coupler hỗ trợ tất cả các loại truyền thông CANopen và cũng có thể được sử dụng một cách dễ dàng trong các môi trường CAN được đặc trưng bởi các nhà sản xuất do cấu trúc đơn giản của định nghĩa giao thức này. Firmware có thể được cập nhật qua giao diện cấu hình.


Thông số hóa cũng có thể được thực hiện bằng bất kỳ công cụ cấu hình CANopen nào. Để làm điều này, các tệp dữ liệu EDS có sẵn, mô tả tất cả các tùy chọn cài đặt cho bus coupler CANopen. Tuy nhiên, đối với hầu hết các ứng dụng, không cần phải cấu hình, vì CANopen cung cấp các giá trị mặc định thực tế cho tất cả các thông số.