Schneider Logic controller - Modicon M258Các bộ điều khiển logic Modicon M258 cung cấp hiệu suất tốt, tính mở và linh hoạt, nhờ vào CPU hiệu suất cao, các cổng giao tiếp tích hợp như Ethernet và CANopen master, và các tính năng tiên tiến tích hợp như ghi dữ liệu, WebServer, và máy chủ FTP.

Lợi ích của Modicon M258

  • Hiệu quả
Được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của thị trường về sự đơn giản trong lắp đặt và phát triển.

  • Linh hoạt và mở rộng
Các cổng giao tiếp tích hợp như Ethernet và CANopen master với hiệu suất I/O lên đến 2400 I/O.

  • Hiệu suất
Giải pháp hiệu suất cao cho các ứng dụng logic liên quan đến điều khiển tốc độ, đếm tốc độ cao, và mạng lưới truyền thông.

Mã đặt hàng:
  • TM258LD42DT 
  • TM258LF42DT 
  • TM258LD42DT4L 
  • TM258LF42DT4L 
  • TM258LF42DR 
  • TM258LF66DT4L
Video thực tế về PLC Schneider M258: