Hướng dẫn kết nối biến tần ATV320 với PC bằng cáp Moxa UPort 1150


1. Kết nối Biến tần với cáp USB Moxa theo sơ đồ bên dưới


2. Trong Windows => Cài đặt cấu hình cổng Moxa là RS485-2W


3. Trong phần mềm Schneider SoMove, chọn cấu hình cổng COM tương ứng là Moxa


4. Kết nối biến tần ATV320 và PC
Xem thêm: