applicomIO console | Phần mềm cho card mạng applicomIO® Profibus-DP


Trong các thẻ Giao diện Mạng PC của BradCommunications™ applicomIO®, trung tâm là các công cụ phần mềm hiệu quả giúp tích hợp giao tiếp công nghiệp vào ứng dụng của bạn một cách nhanh chóng.

Cụ thể hơn, gói applicomIO® bao gồm phần mềm cấu hình được gọi là Console được sử dụng để thiết lập thẻ, mạng và thiết bị được kết nối với fieldbus. Console thực hiện chẩn đoán mạng động và cho phép xác định các mục truy cập đến dữ liệu vào/ra được sử dụng bởi các giao diện phần mềm (máy chủ OPC, ActiveX Control, DAServer, máy chủ DDE/SuiteLink).

Console là chung cho tất cả các fieldbus như EtherNet/IP, PROFINET IO, Modbus TCP, DeviceNet và CANopen. Các tính năng tuyệt vời khác được quản lý bởi Console:
- Giao diện người dùng đồ họa mạnh mẽ
- Phát hiện tự động các thẻ được cắm vào máy tính chủ
- Quản lý cấu hình người dùng: tạo, sao lưu và khôi phục nhiều cấu hình người dùng
- Cấu hình thiết bị thủ công hoặc tự động
- Bộ quét Profibus (cấu hình tự động bằng cách phát hiện các slave kết nối)
- Thư viện GSD. Thêm/Xóa tệp GSD
- Bộ theo dõi chẩn đoán; quét các thiết bị được kết nối trên bus, có khả năng thay đổi địa chỉ DP slave
- Chỉ báo Trạng thái Thẻ: cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy trạng thái khởi tạo của mỗi thẻ.

Khai báo cấu hình thiết bị

Giám sát mạng Profibus

Công cụ chẩn đoán lỗi và kiểm tra

Truy cập mạng OPC Server