Mô-đun mạng CAN cho PLC Siemens S7-300 | CAN 300 PRO 700-600-CAN12Nhà sản xuất: Helmholz 

Mã đặt hàng: 700-600-CAN12

Truyền thông: CAN/ CANopen


Module CAN 300 PRO có thể được cắm vào khung trung tâm hoặc khung mở rộng. Nó hỗ trợ các khung CAN 2.0A (11 bit) và CAN 2.0B (29 bit) với tốc độ truyền tải có thể được lựa chọn tự do từ 10 kbps đến 1 Mbps.


CAN 300 PRO có thể gửi và nhận các tin nhắn CAN trong chế độ Layer 2. Trong chế độ master CANopen, dữ liệu của các slave CANopen có thể được xử lý như một bảng hình ảnh quá trình trong PLC.


Sử dụng như một slave CANopen cũng là có thể. Đối với các ứng dụng tiêu chuẩn, như điều khiển động cơ với CANopen, có các ví dụ ứng dụng có sẵn. Ngoài ra, các khối xử lý cho giao thức SAE J1939 cũng có sẵn.


Có 16 bộ hẹn giờ có thể được cài đặt tự do trong CAN 300 PRO. Mỗi bộ hẹn giờ có thể kích hoạt một tin nhắn CAN có thể được lập trình tự do. Điều này có nghĩa là các giao thức đồng bộ phổ biến trong điều khiển động cơ và servo có thể được triển khai dễ dàng bằng cách sử dụng CAN 300 PRO.


Một công tắc DIP để cài đặt tốc độ truyền tải và địa chỉ trạm giúp việc đưa vào hoạt động trở nên dễ dàng. Một thẻ nhớ Micro tùy chọn lưu trữ dự án. Điều này cho phép thay thế thông số hoặc mô-đun trong quá trình bảo dưỡng có thể được thực hiện nhanh chóng.


Có 6 đèn LED cho biết trạng thái hoạt động của mô-đun. Có một giao diện USB cho việc chẩn đoán và tham số hóa.


CAN 300 PRO cũng hoạt động ở nhiệt độ môi trường mở rộng từ -25 °C đến +60 °C.