Schneider TM3DQ8T, TM3DQ8G:  discrete output module, Modicon TM3, 8 outputs transistor PNP, screwMô tả kỹ thuật sơ bộ:

Dòng sản phẩm: Modicon TM3

Product or component type: Discrete output module

Tương thích với các dòng PLC:

  • Modicon M241
  • Modicon M251
  • Modicon M221
  • Modicon M262

Discrete output type: Transistor

Discrete output number: 8

discrete output logic: Positive logic (source)

Discrete output voltage: 24 V DC for transistor output

Discrete output current: 500 mA for transistor output

Discrete I/O number: 8

Dòng điện tiêu thụ: 

  • 5 mA at 5 V DC via bus connector (at state off)
  • 0 mA at 24 V DC via bus connector (at state off)
  • 20 mA at 24 V DC via bus connector (at state on)
  • 10 mA at 5 V DC via bus connector (at state on)

Nhà sản xuất: Schneider
Mã đặt hàng: TM3DQ8T, TM3DQ8G