Schneider TM3DQ16T, TM3DQ16G | discrete output module, Modicon TM3, 16 outputs transistor PNP, screwBảng thông số kỹ thuật cơ bản:

Dòng sản phẩm: Modicon TM3

Product or component type: Discrete output module

Tương thích với các dòng PLC Schneider:

  • Modicon M241
  • Modicon M251
  • Modicon M221
  • Modicon M262

Discrete output type: Transistor

Discrete output number: 16

discrete output logic: Positive logic (source)

Discrete output voltage: 24 V DC for transistor output

Discrete output current: 500 mA for transistor output


Mã đặt hàng: TM3DQ16T, TM3DQ16G

Nhà sản xuất: Schneider

Chủng loại: Mô-đun mở rộng I/O cho PLC