Schneider TM2DDI32DK | Discrete input module, Modicon M238 logic controller, 32 inputs 24 V DC, 1 connector HE10Mô tả kỹ thuật cơ bản:
  • Range of Product: Modicon M238 logic controller
  • Product or Component Type: Discrete input module
  • Discrete input number: 32
  • Discrete input voltage: 24 V
  • discrete input voltage type: DC

Mã đặt hàng: TM2DDI32DK
Nhà sản xuất: Schneider
Chủng loại: Mô-đun PLC