Kết nối không dây EKI-1361 và EKI-6333AC


Ví dụ minh họa: Kết nối PLC S7-1200 và Wago 750-842 kết nối không dây1. Cài đặt địa chỉ IP cho EKI-1361 và EKI-6333AC bằng phần mềm EKI Device Configuration Utility


2. Cài đặt cấu hình điểm truy cập Wifi (AP - Access Point) cho EKI-6333AC
- Đăng nhập vào thiết bị bằng cách truy cập vào địa chỉ IP của thiết bị,
Username: admin
Password: admin


- Tại mục Wireless, đặt tên SSID cho điểm AP phát ra

Thêm tùy chọn mật khẩu Wifi (nếu muốn)

Bấm chọn A"Apply" để nạp cấu hình và khởi động lại thiết bị


3. Cài đặt kết nối Client cho EKI-1361
Đăng nhập vào trình quản lý thiết bị EK-1361
Tên người dùng: admin
Mật khẩu: admin

"Scan AP" để bắt đầu quét tìm các nguồn phát Wifi

Chọn tên mạng Wifi tương ứng của EKI-6333AC đã thiết lập ở bước 2

Nhập mật khẩu wifi

Vào Tools -> Reboot để khởi động lại thiết bị


4. Kiểm tra lại tình trạng kết nối giữa Advantech EK-1361 và EKI-6333AC
Đèn WLAN sáng Full vạch = EKI-1361 và EKI-6333AC đã kết nối với nhau thành công