Beckhoff Profibus BK3000, BK3010, BK3100, BK3110, BK3120, LC3100 gặp lỗi BF, DIAMột số nguyên nhân gây lỗi BF (Bus Fail) và DIA có thể kể đến do:
  • Cáp, kết nối mạng Profibus bị đứt/ lỗi
  • PLC/ PC đảm nhận vai trò Profibus Master đang lỗi
  • Lỗi phần cứng ở các coupler Profibus Beckhoff BK3000, BK3010, BK3100, BK3110, BK3120, LC3100