Truyền thông S7 1200 với S7 300 thông qua CP343-1


Trong phần mềm Siemens TIA Portal, 

Bước 1: Khai báo cấu hình phần cứng cho S7-1200 và S7-300 như thông thườngBước 2: Trong phần Network view, tạo một kết nối S7 connection cho PLC S7-300 và S7-1200Bước 3: Viết hàm PUT/ GET để trao đổi dữ liệu giữa 2 PLCBước 4: Viết chương trình cho S7-300 và S7-1200 như thông thườngVí dụ: Đặt trạng thái ngõ ra PLC S7-1200 theo trạng thái của ngõ ra  PLC S7-3000.

Bước 5: Downlaod chương trình xuống PLC và chạy thử
Ghi chú !

Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:

  • PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.
  • PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1217. S7-300 SIMATIC CPU 315
  • Mô-đun truyền thông cho PLC S7-300 CP 343-1
  • Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.


Video chạy thử kết nối PLC Siemens S7-1200 với S7-300: