ifm Photoelectric distance sensor OID200

Mã hàng: OIDLCPKG/US

Nhà sản xuất: ifm  • Phạm vi rất xa
  • Ưu điểm đáng tin cậy trong việc loại bỏ nền và phát hiện độc lập với màu sắc
  • Thiết lập thông số dễ dàng thông qua núm điều chỉnh
  • Phát hiện đáng tin cậy trên bề mặt bóng
  • Giao tiếp thân thiện với người dùng thông qua IO-Link.