ifm Sensor for point level detection LMT104

Mã đặt hàng: LMDCE-A12E-QSKG-2/US
Nhà sản xuất: ifm  • Để kiểm soát mức độ đáng tin cậy trong bể và thùng chứa
  • Thiết kế hợp vệ sinh để đáp ứng yêu cầu của ngành thực phẩm và đồ uống
  • Sử dụng trong chất lỏng và chất nhớt cũng như vật liệu hạt
  • Phân biệt các chất trung qua thông số hóa đầu ra chuyển đổi
  • Đẩy mạnh khả năng chống nặng đặc hoặc bọt.