Optex BGS Distance Setting Sensor


● 3 mô hình trong danh mục để đáp ứng yêu cầu ứng dụng

● Kháng ánh sáng môi trường xuất sắc trên BGS-Z15

● Phản hồi nhanh chóng trong 500μs phù hợp cho các ứng dụng xử lý vật liệu

● Xác định chênh lệch chiều cao với độ chệch thấp và chính xác cao

● Có các phiên bản kết nối dây và kết nối M8 4 chân với kích thước tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp.


Nhà sản xuất: Optex (Japan)

Mã đặt hàng:

 • BGS-Z10N
 • BGS-Z10CN
 • BGS-Z15N
 • BGS-Z15CN
 • BGS-Z30N
 • BGS-Z30CN
 • BGS-Z10P
 • BGS-Z10CP
 • BGS-Z15P
 • BGS-Z15CP
 • BGS-Z30P
 • BGS-Z30CP
Phụ kiện:

 • M84CN-2S
 • M84CN-5S
 • M84CN-10S
 • M84CN-2L
 • M84CN-5L
 • M84CN-10L
 • BEF-W100-B
 • BEF-W100-A
 • LK-S01
 • LK-S02
Xem thêm:
 • Video thực tế và dùng thử cảm biến quang Optex FASTUS Z3D-100N