Rotfil is the No.1 manufacturer of cartridge heaters in ItalyHỗ trợ kỹ thuật và cung ứng thiết bị tại thị trường Việt Nam:
MATIC Automation Technology Co., Ltd


Rotfil là nhà sản xuất hàng đầu về bộ sưởi ống hơi tại Italy. Rotfil đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và cung cấp một loạt rộng các loại bộ sưởi điện, cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ cho các ứng dụng công nghiệp: bộ sưởi cuộn nhỏ, bộ sưởi đầu phun, bộ sưởi dải, cáp sưởi, bộ sưởi hồng ngoại, bộ sưởi tùy chỉnh, bộ sưởi linh hoạt, bộ sưởi PTC, bộ sưởi không khí, bộ sưởi mica và sứ, bộ sưởi đúc, bộ sưởi thùng, bộ sưởi kiểu nan, bộ sưởi ngâm, bộ sưởi ống, bộ sưởi ống hơi có mật độ công suất cao, bộ sưởi ống hơi có mật độ công suất trung bình, bộ sưởi ống hơi có mật độ công suất thấp, v.v.

Trụ sở tập đoàn tại Italy
Dải sản phẩm của Rotfil là đa dạng nhất trong lĩnh vực này từ một nhà sản xuất bộ sưởi điện duy nhất. Sự đa dạng rộng lớn cùng sự xuất sắc về mặt kỹ thuật của sản phẩm chúng tôi là kết quả của kinh nghiệm không thể sánh bằng và chính sách nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật liên tục của chúng tôi.

Được thành lập tại Italy vào năm 1977, hiện nay Rotfil bao gồm một nhóm công ty (Rotfil srl - Rotfil NA - Jeka - Termax - Infraker) có trụ sở tại các địa điểm sản xuất hiện đại ở châu Âu và nước ngoài, cung cấp cho khách hàng các giải pháp chất lượng cao tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh cho hầu hết các ứng dụng sưởi điện.

Vị trí bán hàng và sản xuất tại Đức.

Vị trí sản xuất tại Tunisia.
Tìm kiếm sản phẩm phù hợp cho bất kỳ ứng dụng mới nào và nâng nó lên mức cao nhất về xuất sắc kỹ thuật, đó là sự tận tụy không ngừng đã dẫn đến sự phát triển ổn định của công ty và làm cho Rotfil trở thành một trong những nhà lãnh đạo ở châu Âu trong lĩnh vực này.

Một số dòng sản phẩm của thương hiệu ROTFIL:
 • Cartridge Heaters
 • Microtubular Coil Heaters - ROLLMAX
 • Sealed-Band Nozzle Heaters - PIROMAX
 • Square Cross-Section Tubular Heaters
 • Finned Tubular & Threaded Immersion Heaters
 • SKORPION manual
 • SKORPION
 • Bolt Heaters - BOLTMAX
 • PTC Heaters for Radiators
 • Infrared Heaters
 • Self regulating Heating Cables
 • Air Heaters
 • Thermocouples & Thermoresistances
 • Elmat Flexible heaters
 • How to reach Rotfil
 • Heizpatronen
 • Wendelrohrheizpatronen - ROLLMAX
 • Hochleistungsheizpatronen - ULTRAMAX
 • Düsenheizmanschetten - PIROMAX
 • Heizbänder
 • Flachrohrheizpatronen
 • Heizelemente mit rechteckigem Querschnitt
 • Rippenrohr- und Einschraubheizelemente
 • Bolzen-Heizpatronen - BOLTMAX
 • PTC-Heizpatronen für Radiatoren
 • Infrarotstrahler
 • Elmat Heizfolien
 • Wie Sie zu Rotfil gelangen
 • SKORPION istruzioni
 • Riscaldatori a fascia per ugelli - PIROMAX
 • Tubular Heaters
 • Riscaldatori a fascia
 • Riscaldatori a Fascia
 • Riscaldatori a cartuccia piatti
 • Riscaldatori tubolari a sezione quadra
 • Riscaldatori e gruppi tubolari e alettati
 • Riscaldatori Piatti
 • Scaldabulloni - BOLTMAX
 • Riscaldatori PTC per radiatori
 • Irradiatori ad infrarossi
 • Cavi scaldanti autoregolanti
 • Termocoppie e termoresistenze
 • Riscaldatori Microtubolari
 • Elmat riscaldatori Flessibili
 • Come raggiungere la Rotfil
 • Comment arriver chez Rotfil
 • Eléments Chauffant pour Radiateurs
 • Certificate UL CSA UTX
 • Certificate UL UTX
 • Certificate UL PTC
 • ISO 9001 AZ Technology
 • Certificate VDA PTC
 • Certificate DNV
 • Certifikat UL CSA UTX
 • Certifikat UL UTX
 • Certifikat UL PTC
 • Certifikat VDA PTC
 • Rollmax Chinese Catalogue
 • Rotfil Official Presentation
 • Certificate IMQ SPCS class I with pins
 • Certificato IMQ SPCS classe I con perni
 • Certifikat IMQ SPCS Klasse I mit Zapfen
 • Certificate IMQ SPCS class I with cables
 • Certificato IMQ SPCS classe I con cavi
 • Certifikat IMQ SPCS Klasse I mit Kabel
 • Certificate IMQ SPCS class II with cables
 • Certificato IMQ SPCS classe II con cavi
 • Certifikat IMQ SPCS Klasse II mit Kabel