Fastwel Programmable ControllersBộ điều khiển có thể lập trình - PLC Fastwel

Bộ điều khiển có thể lập trình CPM723 được thiết kế để thực hiện các ứng dụng về thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu và điều khiển được phát triển trong môi trường lập trình CODESYS V3.

Khả năng giao tiếp của các bộ điều khiển CPM711 / CPM712 / CPM713 / CPM723 có thể dễ dàng mở rộng bằng cách kết nối các mô-đun giao diện RS-485 (NIM741) và RS-232C (NIM742) vào giao diện FBUS.

Để thực hiện các giao thức trao đổi người dùng thông qua các mô-đun NIM741 và NIM742 trong các ứng dụng CoDeSys, thư viện hệ thống FastwelSysLibCom.lib có thể được sử dụng. Ngoài ra, các chức năng giao tiếp có thể được bổ sung bằng cách sử dụng thư viện FastwelModbusServer.lib sẵn có để sử dụng Modbus Server.

Tùy thuộc vào phiên bản, các bộ điều khiển hỗ trợ các giao thức truyền dữ liệu CANopen, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP-V1, DNP3, IEC60870-5-104. Nhờ môi trường phát triển tích hợp, ngoài các chức năng tiêu chuẩn về thu thập dữ liệu và trao đổi dữ liệu qua mạng, bộ điều khiển CoDeSys còn có khả năng thực hiện các chương trình công nghệ ứng dụng. Mạch giao diện mạng được cách điện galvanic với mạch nội bộ của bộ điều khiển.

Các bộ điều khiển mạng CPM71x có khả năng chạy các chương trình ứng dụng (ứng dụng) thực hiện các thuật toán cho việc thu thập dữ liệu, xử lý và điều khiển, được phát triển bằng môi trường lập trình CoDeSys 2.3 đã được điều chỉnh.

Mã đặt hàng PLC Fastwel:
 • CPM701
 • CPM702
 • CPM703
 • CPM704
 • CPM711 
 • CPM712 
 • CPM713 
 • CPM723
Module I/O và phụ kiện cho PLC Fastwel

Các bộ module này đảm bảo kết nối các cảm biến và bộ thực thi, đồng thời bao gồm mạch cách ly cách điện và mạch chỉ thị trạng thái. Các module được cung cấp điện qua bus nội bộ bằng nguồn từ bộ điều khiển tích hợp hoặc các bộ module cung cấp nguồn điện bổ sung.

Việc trao đổi dữ liệu và thông tin dịch vụ giữa bộ điều khiển nút và các module I/O được thực hiện qua FBUS nội bộ với tốc độ truyền dữ liệu là 2 Mb mỗi giây, với kiểm soát tính hợp lệ của việc truyền. Băng thông bus tối đa cho truyền thông nhóm tuần tự với tất cả các module kết nối với bộ điều khiển mạng là hơn 165 kBps.

Tất cả các module I/O đều có thiết kế thống nhất, cho phép chúng đáp ứng tối ưu yêu cầu của một hệ thống tự động hóa cụ thể.

Mô-đun I/O cho PLC Fastwel:
 • DIM715
 • DIM717
 • DIM760
 • DIM761
 • DIM762
 • DIM764
 • DIM765
 • DIM766
 • DIM711
 • DIM712
 • DIM713
 • DIM718
 • DIM719
 • DIM763
 • AIM730
 • AIM731
 • AIM721
 • AIM722
 • AIM723
 • AIM724
 • AIM725
 • AIM726
 • AIM727
 • AIM728
 • AIM729
 • AIM791
 • AIM792
 • OM750
 • OM751
 • OM752
 • OM753
 • OM755
 • OM756
 • OM757
 • OM758
 • OM759
 • NIM741
 • NIM742
 • NIM745-01
 • NIM745-02

Hỗ trợ kỹ thuật và cung ứng thiết bị tại thị trường Việt Nam:
MATIC Automation Technology Co., Ltd