WAGO 750-889 | Controller KNX IP


Bộ điều khiển KNX IP; Item no. 750-889


Bộ điều khiển này có thể chứa đến hai thiết bị logic KNX cùng một lúc.

  1. Kết hợp với Hệ thống I/O WAGO, Bộ điều khiển KNX IP được sử dụng như một bộ điều khiển ứng dụng có thể lập trình bởi người dùng trong các mạng KNX IP. Bộ điều khiển hỗ trợ tất cả các module số, tương tự và đặc biệt được tìm thấy trong Dòng 750/753. Bộ điều khiển có thể lập trình theo tiêu chuẩn IEC 61131-3 và hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu 10/100 Mbit/s. Công cụ lập trình cho phép tạo các đối tượng KNX của bất kỳ loại nào (EIS/DPT). Thư viện bao gồm các khối chức năng đã được tạo sẵn có sẵn trên trang web của WAGO để lập trình. Bộ điều khiển hỗ trợ tối đa 253 đối tượng giao tiếp, cũng như 254 địa chỉ nhóm và kết hợp.
  2. Kết hợp với Mô-đun KNX/EIB/TP1, Bộ điều khiển KNX IP 750-889 hoạt động như một bộ định tuyến trên một cơ sở hạ tầng IP (ETHERNET). Không cần ứng dụng IEC để có chức năng định tuyến.

Cả hai thiết bị được cấu hình và cài đặt thông qua phần mềm ETS sử dụng cơ sở dữ liệu sản phẩm của WAGO. Phần mềm bao gồm một plugin tự động cài đặt và mở để cấu hình.

Bộ điều khiển KNX IP có tích hợp một công tắc 2 cổng 10/100 Mbit/s, cho phép tạo cấu trúc dạng dòng dễ dàng mà không cần các thành phần mạng bổ sung. Số lượng tối đa các bộ điều khiển có thể được kết nối liên tiếp là 20.


Bộ điều khiển có sẵn máy chủ nội bộ cho các ứng dụng dựa trên Web.


Bộ điều khiển cung cấp bộ nhớ chương trình 1024 KB, bộ nhớ dữ liệu 1024 KB và bộ nhớ giữ lại 32 KB. Nó có khả năng đa nhiệm, có đồng hồ thời gian thực với pin dự phòng và dựa trên CPU 32 bit.


Bộ điều khiển cung cấp nhiều giao thức ứng dụng khác nhau cho các nhiệm vụ điều khiển (MODBUS, KNXnet/IP) hoặc cho quản lý và chẩn đoán hệ thống (HTTP, BootP, DHCP, DNS, AutoIP, SNTP, FTP, SNMP và SMTP).


Số lượng Mô-đun KNX/EIB/TP1 (750-646) được hỗ trợ bởi Bộ điều khiển KNX IP không phụ thuộc vào ứng dụng.