WAGO 750-882 Controller ETHERNET; 3rd Generation; Media Redundancy


Mã hàng 750-882
Nhà sản xuất: Wago
Bộ điều khiển ETHERNET; Thế hệ 3; Dự phòng phương tiện truyền thông

Kết hợp với Hệ thống I/O WAGO, Bộ điều khiển ETHERNET phục vụ các mạng ETHERNET yêu cầu dự phòng phương tiện truyền thông nhanh và an toàn. Bộ điều khiển hỗ trợ tất cả các mô-đun đầu vào/đầu ra số và tương tự, cũng như các mô-đun đặc biệt được tìm thấy trong Dòng 750/753, và phù hợp với tốc độ dữ liệu 10/100 Mbit/s.
Dự phòng phương tiện truyền thông được thực hiện bằng cách vận hành bộ điều khiển trong hai mạng riêng biệt - mỗi mạng có thể truy cập thông qua hai địa chỉ IP khác nhau (bao gồm hai địa chỉ MAC). Giao tiếp chéo giữa các kênh riêng biệt không khả thi. Hai giao diện ETHERNET riêng biệt cho phép kết nối dự phòng của hai đường truyền (không cần sử dụng hub hoặc switch). Cả hai giao diện đều hỗ trợ tự động thương lượng (autonegotiation) và Auto-MDI(X). Công tắc DIP được cấu hình cho byte cuối của cả hai địa chỉ IP mặc định và có thể được sử dụng để gán địa chỉ IP (DHCP, BootP).

Bộ điều khiển dự phòng phương tiện truyền thông này được thiết kế để truyền thông trường bus thông qua MODBUS trong các mạng ETHERNET. Nó cũng hỗ trợ nhiều giao thức ETHERNET tiêu chuẩn khác nhau (HTTP, BootP, DHCP, DNS, FTP). Một Máy chủ Web tích hợp cung cấp tùy chọn cấu hình người dùng, đồng thời hiển thị thông tin trạng thái của bộ điều khiển.

Bộ điều khiển có thể lập trình theo tiêu chuẩn IEC 61131-3, có khả năng đa nhiệm và tích hợp một RTC (Real-Time Clock) được hỗ trợ bởi một tụ điện.