WAGO 750-881 Controller ETHERNET; 3rd Generation


Mã hàng 750-881
Thương hiệu: WAGO
Bộ điều khiển ETHERNET; Thế hệ 3

NGỪNG SẢN XUẤT

Mẫu kế nhiệm
Chú ý:
Đối với mục này, có một mẫu kế nhiệm có sẵn: Modbus TCP 750-891; EtherNet/IPTM 750-893

Bộ điều khiển ETHERNET kết nối Hệ thống I/O WAGO có cấu trúc mô-đun với ETHERNET.
Bộ điều khiển nhận diện tất cả các mô-đun I/O được kết nối và tạo ra một bản sao hình ảnh quá trình cục bộ. Bản sao hình ảnh này có thể bao gồm một sắp xếp hỗn hợp của các mô-đun tương tự (truyền dữ liệu từng từ) và số (truyền dữ liệu từng bit).

Hai giao diện ETHERNET và một công tắc tích hợp cho phép truyền thông trường dây chuyền được kết nối theo cấu trúc dạng đường dẫn, loại bỏ nhu cầu sử dụng các thiết bị mạng bổ sung như switch hoặc hub. Cả hai giao diện đều hỗ trợ tự động thương lượng (autonegotiation) và Auto-MDI(X).

Công tắc DIP được cấu hình cho byte cuối của địa chỉ IP và có thể được sử dụng để gán địa chỉ IP.

Bộ điều khiển này được thiết kế để truyền thông trường bus trong cả mạng EtherNet/IP và MODBUS. Nó cũng hỗ trợ nhiều giao thức ETHERNET tiêu chuẩn khác nhau (HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP).

Một Máy chủ Web tích hợp cung cấp tùy chọn cấu hình người dùng, đồng thời hiển thị thông tin trạng thái của bộ điều khiển.

Bộ điều khiển có thể lập trình theo tiêu chuẩn IEC 61131-3, có khả năng đa nhiệm và tích hợp một RTC (Real-Time Clock) được hỗ trợ bởi một tụ điện.