WAGO 750-862 | Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET; ECOMã hàng 750-862
Nhà sản xuất: Wago
Bộ điều khiển Modbus TCP; Thế hệ 4; 2 x ETHERNET; ECO

Bộ điều khiển Modbus TCP có thể được sử dụng như một bộ điều khiển có thể lập trình trong mạng ETHERNET phối hợp với Hệ thống I/O WAGO.

Bộ điều khiển phát hiện tất cả các mô-đun I/O được kết nối và tạo ra một hình ảnh quy trình cục bộ. Hình ảnh quy trình này có thể bao gồm một sắp xếp hỗn hợp của các mô-đun tương tự (truyền dữ liệu từng từng từ) và kỹ thuật số (truyền dữ liệu từng bit).

Hai giao diện ETHERNET và một công tắc tích hợp cho phép mạng trường kết nối dạng cấu trúc dây, loại bỏ nhu cầu sử dụng các thiết bị mạng bổ sung như switch hoặc hub. Cả hai giao diện đều hỗ trợ chức năng tự động đàm phán (autonegotiation) và Auto-MDI(X).

Công tắc DIP được cấu hình cho phần tử cuối cùng của địa chỉ IP và có thể được sử dụng để gán địa chỉ IP.

Bộ điều khiển được thiết kế để giao tiếp trường mạng trong các mạng Modbus®. Nó cũng hỗ trợ một loạt các giao thức ETHERNET tiêu chuẩn (ví dụ: HTTP(S), BootP, DHCP, DNS, SNTP, (S)FTP, SNMP).
Một máy chủ web tích hợp cung cấp các tùy chọn cấu hình của người dùng, đồng thời hiển thị thông tin trạng thái của bộ điều khiển.

Bộ điều khiển có khả năng đa nhiệm và tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61131-3.