WAGO 750-849 Controller KNX IP


Mã hàng 750-849
Thương hiệu: Wago
Bộ điều khiển KNX IP

Bộ điều khiển này có thể chứa đến hai thiết bị logic KNX cùng một lúc.

  1. Khi kết hợp với Hệ thống I/O WAGO, Bộ điều khiển KNX IP được sử dụng như một bộ điều khiển ứng dụng có thể được lập trình bởi người dùng trong các mạng KNX IP. Bộ điều khiển hỗ trợ tất cả các module kỹ thuật số, tương tự và đặc biệt được tìm thấy trong Seri 750/753. Nó cho phép tốc độ truyền dữ liệu 10/100 Mbit/s và có thể lập trình tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 61131-3. Các đối tượng KNX của bất kỳ loại nào (EIS/DPT) có thể được tạo bằng công cụ lập trình. Thư viện bao gồm các khối chức năng đã được tạo sẵn sẵn có trên Trang web của WAGO để lập trình. Bộ điều khiển hỗ trợ tối đa 253 đối tượng truyền thông, cũng như 254 địa chỉ nhóm và 254 kết hợp. DPTs được hỗ trợ: Tất cả (theo tiêu chuẩn KNX 03_07_02 Datapoint Types V1.0).
  2. Khi kết hợp với Mô-đun KNX/EIB/TP1, Bộ điều khiển KNX IP 750-849 hoạt động như một bộ định tuyến trên một hệ thống cơ sở IP (ETHERNET). Không cần ứng dụng IEC cho chức năng định tuyến.
Cả hai thiết bị được cài đặt và cấu hình trong ETS3/4 bằng cơ sở dữ liệu sản phẩm của WAGO. Phần mềm bao gồm một plug-in tự động cài đặt và mở để cấu hình.
Bộ điều khiển KNX IP có tích hợp một công tắc 2 cổng 10/100 Mbit/s, cho phép tạo cấu trúc mạng dạng dây dọc dễ dàng mà không cần các thành phần mạng bổ sung. Số lượng tối đa của các bộ điều khiển có thể được kết nối nối tiếp là 20.

Một máy chủ nội bộ có sẵn cho các ứng dụng dựa trên Web.

Bộ điều khiển cung cấp bộ nhớ chương trình 512 KB, bộ nhớ dữ liệu 256 KB và bộ nhớ lưu giữ 24 KB. Nó có khả năng đa nhiệm, có đồng hồ thời gian thực được lưu trữ bằng pin và dựa trên CPU 32-bit. Bộ điều khiển cung cấp nhiều giao thức ứng dụng khác nhau cho các nhiệm vụ điều khiển (MODBUS, KNXnet/IP) hoặc quản lý hệ thống và chẩn đoán (HTTP, BootP, DHCP, DNS, AutoIP, SNTP, FTP, SNMP và SMTP).

Số lượng Mô-đun KNX/EIB/TP1 (750-646) được hỗ trợ bởi Bộ điều khiển KNX IP không phụ thuộc vào ứng dụng.