WAGO 750-841 | Controller ETHERNET


Mã đặt hàng 750-841
Thương hiệu: Wago
Bộ điều khiển ETHERNET
NGỪNG CUNG CẤP

Bộ điều khiển này kết nối Hệ thống I/O WAGO với mạng ETHERNET.

Nó phát hiện tất cả các module I/O được kết nối và tạo ra một hình ảnh quy trình cục bộ. Hình ảnh quy trình này có thể bao gồm một sắp xếp hỗn hợp của các module analog (truyền dữ liệu từng từ) và module kỹ thuật số (truyền dữ liệu từng bit).

Bộ điều khiển này có khả năng truyền dữ liệu với tốc độ 10/100 Mbit/s và có thể lập trình theo tiêu chuẩn IEC 61131‐3. Bộ điều khiển cung cấp bộ nhớ chương trình 512 KB, bộ nhớ dữ liệu 256 KB và bộ nhớ lưu giữ 24 KB. Nó có khả năng đa nhiệm, có đồng hồ thời gian thực được hỗ trợ bằng pin và dựa trên CPU 32 bit.

Bộ điều khiển cung cấp nhiều giao thức ứng dụng khác nhau cho các nhiệm vụ điều khiển (MODBUS, EtherNet/IP) hoặc quản lý và chẩn đoán hệ thống (HTTP, BootP, DHCP, DNS, AutoIP, SNTP, FTP, SNMP và SMTP).

Các trang HTML có thể được tạo ra trên một máy chủ nội bộ cho các ứng dụng dựa trên Web. Chương trình có thể truy cập trực tiếp thông qua XML và ASP. Ngoài ra, các bộ điều khiển này tích hợp các chức năng thư viện cho email, SOAP, ASP, cấu hình IP, ổ cắm ETHERNET và hệ thống tệp tin.