WAGO 750-832 | Controller BACnet/IP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card SlotMã hàng 750-832
Thương hiệu Wago
Bộ điều khiển BACnet/IP; thế hệ thứ 4; 2 x ETHERNET, khe cắm thẻ SD

Bộ điều khiển BACnet/IP 750-832 kết nối Hệ thống I/O của WAGO với giao thức BACnet và hỗ trợ profile thiết bị B‐BC BACnet theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 16484‐5. Nó giao tiếp với các thiết bị BACnet khác thông qua giao thức BACnet/IP.

Bộ điều khiển cung cấp ba chức năng sau đây:

  1. Máy chủ nguyên gốc (native server): Đối với mỗi kênh, các đối tượng BACnet phù hợp được tạo ra tự động cho các module đầu vào và đầu ra kỹ thuật số và analog được kết nối với bộ điều khiển.
  2. Máy chủ ứng dụng (application server): Các đối tượng BACnet được hỗ trợ khác có thể được tạo ra thông qua môi trường lập trình IEC 61131-3 và được sử dụng trong mạng BACnet.
  3. Máy khách ứng dụng (application client): Sử dụng chức năng máy khách, các đối tượng và thuộc tính của chúng có thể được truy cập bởi các thiết bị BACnet khác.
Hai giao diện ETHERNET và một bộ chuyển mạch tích hợp cho phép kết nối trườngbus theo cấu trúc dạng chuỗi (line topology), loại bỏ nhu cầu sử dụng các thiết bị mạng bổ sung như switch hoặc hub. Cả hai giao diện đều hỗ trợ chức năng tự động đàm phán (autonegotiation) và tự động phân định MDI(X) (Auto-MDI(X)).

DIP switch được cấu hình cho byte cuối của địa chỉ IP và có thể được sử dụng để gán địa chỉ IP. Máy chủ Web tích hợp cung cấp tùy chọn cấu hình cho người dùng, đồng thời hiển thị thông tin trạng thái của bộ điều khiển.

Bộ điều khiển có thể lập trình theo tiêu chuẩn IEC 61131-3, có khả năng đa nhiệm và tích hợp đồng hồ thời gian thực dự trữ bằng tụ điện (capacitor-backed RTC). Có 8 MB bộ nhớ dữ liệu sẵn có.

Bộ điều khiển 750-832 được trang bị khe cắm thẻ nhớ có thể tháo rời. Một thẻ nhớ có thể được sử dụng để chuyển các thông số thiết bị hoặc tệp tin (ví dụ: tệp tin khởi động) từ một bộ điều khiển này sang một bộ điều khiển khác. Thẻ nhớ có thể được truy cập qua FTP và được sử dụng như một ổ đĩa bổ sung.

Bộ điều khiển có thể xử lý tối đa 1000 đối tượng BACnet đơn giản. Số thực tế có thể được thực hiện trong dự án có thể giảm đi với các loại đối tượng phức tạp.

Việc khởi động và cấu hình mạng BACnet được thực hiện bằng cách sử dụng phần mềm Windows WAGO BACnet Configurator.