WAGO 750-830 | Controller BACnet/IPBộ điều khiển BACnet/IP 750-830 kết nối Hệ thống I/O của WAGO với giao thức BACnet và hỗ trợ profile thiết bị B‐BC BACnet theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 16484‐5.

Bộ điều khiển cung cấp ba chức năng sau đây:

  1. Máy chủ nguyên gốc (native server): Đối với mỗi kênh, các đối tượng BACnet phù hợp được tạo ra tự động cho các module đầu vào và đầu ra kỹ thuật số/analog được kết nối với bộ điều khiển.
  2. Máy chủ ứng dụng (application server): Các đối tượng BACnet được hỗ trợ khác có thể được tạo ra thông qua môi trường lập trình IEC -61131‐3.
  3. Máy khách ứng dụng (application client): Sử dụng chức năng máy khách, các đối tượng và thuộc tính của chúng có thể được truy cập bởi các thiết bị BACnet khác.
Bộ điều khiển cung cấp truy cập vào mạng BACnet/IP thông qua giao diện RJ-45.

Giao diện tích hợp RS-232 giao tiếp với các thiết bị bên ngoài. Bộ điều khiển cũng có thể được địa chỉ làm slave MODBUS RTU thông qua giao diện RS-232.

Việc lập trình ứng dụng của bộ điều khiển 750-830 tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61131-3.

Nó có khả năng đa nhiệm, được hỗ trợ bởi một đồng hồ thời gian thực có pin dự phòng và dựa trên CPU 32 bit.

Trang HTML có thể được tạo trên máy chủ nội bộ để sử dụng trong các ứng dụng dựa trên Web.

Việc khởi động và cấu hình mạng BACnet được thực hiện bằng cách sử dụng phần mềm Windows WAGO BACnet Configurator.