WAGO 750-829 | Controller BACnet MS/TP

Sản phẩm số: 750-829
Thương hiệu: WAGO
Bộ điều khiển BACnet MS/TP

Bộ điều khiển BACnet MS/TP (750-829) kết nối Hệ thống I/O của WAGO với giao thức BACnet và hỗ trợ profile thiết bị B‐BC BACnet theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 16484‐5. Nó giao tiếp với các thiết bị BACnet khác thông qua giao thức BACnet MS/TP.

Bộ điều khiển cung cấp ba chức năng sau đây:

  1. Máy chủ nguyên gốc (native server): Đối với mỗi kênh, các đối tượng BACnet phù hợp được tạo ra tự động cho các module I/O kỹ thuật số và tương tự được kết nối với bộ điều khiển.
  2. Máy chủ ứng dụng (application server): Các đối tượng BACnet được hỗ trợ khác có thể được tạo ra thông qua môi trường lập trình IEC 61131-3 và được đưa vào mạng BACnet.
  3. Máy khách ứng dụng (application client): Sử dụng chức năng máy khách, các đối tượng và thuộc tính của chúng có thể được truy cập bởi các thiết bị BACnet khác.
Bộ điều khiển có khả năng đa nhiệm theo tiêu chuẩn IEC 61131-3 và có tích hợp một RTC được hỗ trợ bởi tụ điện.

Các giao diện dịch vụ ETHERNET có thể được sử dụng cho việc tải xuống IEC, ví dụ. Ngoài ra, hai giao diện ETHERNET và một công tắc tích hợp cho phép mạng fieldbus ETHERNET được kết nối theo cấu trúc đường dẫn, loại bỏ nhu cầu sử dụng các thiết bị mạng bổ sung như switch hoặc hub. Cả hai giao diện đều hỗ trợ tính năng tự động đàm phán (autonegotiation) và Auto-MDI(X).

Một Webserver tích hợp cung cấp tùy chọn cấu hình cho người dùng, đồng thời hiển thị thông tin trạng thái của bộ điều khiển. Webserver không thể sử dụng qua giao thức BACnet MS/TP.

Để khởi động ban đầu, cần truy cập vào Trình quản lý dựa trên Web (WBM) qua trình duyệt Web tiêu chuẩn để cài đặt tốc độ baud và kích hoạt mạng fieldbus MS/TP. Cấu hình và cài đặt thêm được thực hiện thông qua phần mềm Windows WAGO BACnet Configurator (phiên bản 1.8 trở lên) và yêu cầu có một router BACnet bổ sung trong mạng.

Tuyên bố Triển khai Giao thức (PICS) chứa tất cả các đối tượng, dịch vụ và thuộc tính được hỗ trợ. Bộ điều khiển hỗ trợ tối đa 250 đối tượng BACnet.

Một công tắc trượt cho phép bật chức năng tụ dẫn cùng với mạng BIAS trên giao diện RS-485.