WAGO 750-823 | Controller EtherNet/IP; 4th generation; 2 x ETHERNET; ECO
Sản phẩm số: 750-823
Nhà sản xuất: Wago
Bộ điều khiển EtherNet/IP; Thế hệ thứ 4; 2 x ETHERNET; ECO

Bộ điều khiển này có thể được sử dụng như một bộ điều khiển có thể lập trình trong mạng EtherNet/IP phối hợp với Hệ thống I/O của WAGO.
Bộ điều khiển này phát hiện tất cả các module I/O được kết nối và tạo ra một hình ảnh quá trình cục bộ. Hình ảnh quá trình này có thể bao gồm một sắp xếp hỗn hợp của các module tương tự (truyền dữ liệu từng từ) và kỹ thuật số (truyền dữ liệu từng bit).
Hai giao diện ETHERNET và một công tắc tích hợp cho phép kết nối fieldbus theo cấu trúc dạng đường dẫn, loại bỏ nhu cầu sử dụng các thiết bị mạng bổ sung như switch hoặc hub. Cả hai giao diện đều hỗ trợ tính năng tự động đàm phán (autonegotiation) và Auto-MDI(X).
DIP switch được cấu hình cho byte cuối cùng của địa chỉ IP và có thể được sử dụng để gán địa chỉ IP.
Bộ điều khiển này được thiết kế để giao tiếp fieldbus trong mạng EtherNet/IP. Nó cũng hỗ trợ nhiều giao thức ETHERNET tiêu chuẩn khác nhau (ví dụ: HTTP(S), BootP, DHCP, DNS, SNTP, (S)FTP, SNMP).
Một Webserver tích hợp cung cấp các tùy chọn cấu hình người dùng, đồng thời hiển thị thông tin trạng thái của bộ điều khiển.
Bộ điều khiển có khả năng đa nhiệm theo tiêu chuẩn IEC 61131-3.